• Hubungi Kami 021-8613158
  • 0819-5252-9090
Advisor

Yuke Veliyanti, S.Psi

TK

Biodata

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
02 November 1987

Pendidikan Terakhir

Sarjana
UPI Y.A.I, Psikologi